Jag har både kortare kurser och längre utbildningar.
Vill du ha mer kontinuitet i din utveckling är du välkommen till min cirkel för mediumutveckling.

Varannan tisdag eftermiddag 17.30 kan du komma på meditation för din mediala utveckling.

Healingskolan börjar varje höst och vår och löper över fyra terminer där du själv väljer om du ska gå alla terminer eller inte. För att erhålla certifikat som healer behövs dock fyra terminer med inlämnad teori, praktikfall och avklarade praktiska prov.

Du kan av mig erhålla certifikat som medium enligt internationella riktlinjer via den Internationella organisationen I.C.S. (International Council of Spiritualists) som jag representerar. För mer info om hur det går till ber jag dig kontakta mig.

Våren 2018 startar jag en ny 1-årig diplomutbildning i mediumskap, som löper under 10 lördagar under 2018, med hemuppgifter mellan träffarna.

Läs om den här!

Mediumskap

Meditation
Göteborg kl. 17.30 – 18.30, tisdagar jämna veckor, start 23 januari

Mediumutveckling
Göteborg kl. 19.00 – 21.00, tisdagar jämna veckor, start 23 januari

Transcirkel
Göteborg, varje torsdag, start 8 februari FULLSATT!

Healing

2-årig Healingskola
Göteborg kl. 18.15 – 20.15, onsdagar jämna veckor, start 24 januari

Helgkurser

Upptäck dina förmågor – medial introduktion
Göteborg söndag 28 januari, kl. 10-17

Transmediumskap
Göteborg 14-15 april, kl 10-17 båda dagarna

Sommarskola för andlig utveckling!
Spekeröd 13-15 juli