Jag har både kortare kurser och längre utbildningar.
Vill du ha mer kontinuitet i din utveckling är du välkommen till min cirkel för mediumutveckling.

Varannan tisdag eftermiddag 17.30 kan du komma på meditation för din mediala och andliga utveckling.

Healingskolan börjar varje höst och vår och löper över fyra terminer där du själv väljer om du ska gå alla terminer eller inte. För att erhålla certifikat som healer behövs dock fyra terminer med inlämnad teori, praktikfall och avklarade praktiska prov.

Du kan av mig erhålla certifikat som medium enligt internationella riktlinjer via den Internationella organisationen I.C.S. (International Council of Spiritualists) som jag representerar. För mer info om hur det går till ber jag dig kontakta mig.

Vintern 2019 startar jag en ny grupp 1-årig diplomutbildning i mediumskap, som löper under 10 lördagar under 2019, med hemuppgifter mellan träffarna.

Läs om den här!

Terminskursen Andlig Alkemi & Den Verkliga Attraktionslagen som jag startade hösten 2018 blev mycket uppskattad och startar med nytt namn 24 januari. Där lär dig hur du når andlig utveckling genom eget inre arbete och skapar ditt liv så som du vill att det ska vara.

Läs mer här!

Mediumskap

Meditation
Göteborg kl. 17.30 – 18.30, tisdagar jämna veckor, start 22 januari

Mediumutveckling
Göteborg kl. 19.00 – 21.00, tisdagar jämna veckor, start 22 januari

Transcirkel
Göteborg, varannan torsdag, start 17 januari FULLSATT!

Healing

2-årig Healingskola
Göteborg kl. 18.15 – 20.15, onsdagar jämna veckor, start 23 januari

Helgkurser & Utbildningar

Andlig alkemi & Den Verkliga Attraktionslagen, fortsättningskurs
Göteborg, kl. 18.30-21.00, måndagar jämna veckor, start 21 januari

Praktisk andlighet & Andlig alkemi
Göteborg, kl. 18.30 -21.00, måndagar jämna veckor, start 24 januari

Handtydningskurs med Johnny Fincham
Göteborg 30-31 mars, kl 10.00-17.30 båda dagarna

1-årig diplomskola för medial utveckling
Göteborg, startar lördag 26 januari, kl. 10-17