Gudinneenergierna är äntligen tillbaka på Jorden för att göra oss hela efter många generationers förföljelser och nedtryckning. Det är meningen att både kvinnor OCH män ska ta emot dessa feminina krafter för att bli balanserade och leva i hjärtat.

Den gamla världen (dagens samhällsstruktur) är skapad i en snedvriden maskulin energi som är på väg bort. I den nya tidsåldern lever vi i balans med det feminina och maskulina inom oss själva vilket ger oss nya krafter och ett högre medvetande.Det handlar bland annat om att bli en medkännande människa med våra lägre och högre jag balanserade i hjärtat, få högre intuition, leva i sanning, vara kreativa och lära oss vad kärlek är.

Tillsammans fördjupar vi oss i:

– Gudinneenergierna
– Kärlekens kraft – att leva i hjärtat
– Den högre visdomen som bara kan nås i Kärlek
– Kunskapen om Katharerna & Maria Magdalena
– Healing
– Den nya tidsåldern

Måndagar med start 8 februari kl. 18-20
I Själavårds lokaler på Lagerbringsgatan 2G (Brun plåtdörr på husets kortsida), Busshållplats Vidblicksgatan.
Kostar 200 kr och betalas på plats, helst kontanter annars Swish.
Föranmälan via Facebook eller mejl: andreas@sjalavard.se

Om Kärlekens Kyrka:

Kärlekens Kyrka finns inte i någon särskild byggnad, bara genom en överenskommelse människor emellan.
Den har inga medlemmar förutom de som känner att de tillhör den.
Den känner ingen konkurrens eftersom den inte tävlar med någon annan.
Den har inga ambitioner eftersom den bara önskar att tjäna.
Den känner inga gränser eftersom kärlek är utan gränser.
Den stänger ingen ute för den vill berika alla grupper och religioner.
Den respekterar alla stora lärare genom alla tider som visat sanningen om Kärlek.
Alla, som tillhör den, praktiserar Kärlekens sanning med hela sitt väsen.

Den som tillhör den vet det.

Kärlekens Kyrka försöker inte lära andra utan försöker bara att vara och genom att vara, ge.
Vi lever i visshet att hela Jorden är en levande varelse och att vi är en del av henne.
Vi vet sedan vår senaste födelse att vi är fria att återvända till enhet.Den gör sig inte känd genom kärleksfulla ord utan verkar genom sitt fria varande.
Den ärar alla de som lyst upp kärlekens stig och gett sina liv för det.
Den skapar inga hierarkier och höjer ingen till skyarna eftersom ingen är förmer än någon annan.
Den utlovar inga belöningar varken i detta eller något annat liv utan bara glädjen av att vara i Kärlek.
Dess medlemmar känner igen varandra genom deras beteende, sätt att vara, genom blicken i deras ögon och utan någon yttre handling annat än en broderlig eller systerlig omfamning.
De känner ingen rädsla och heller ingen skam, och deras varande är alltid i sanning, både i goda och dåliga tider.
Kärlekens Kyrka har inga hemligheter, inte heller några mysterier eller initieringar förutom den djupa kunskapen om Kärlekens kraft.
Så som världen måste förändras om vi så vill, behöver vi först förändra oss själva.

Alla som känner att de tillhör den, tillhör den.
De tillhör Kärlekens Kyrka.