Energi & Diagnostik
Detta är en kurs som vänder sig till dig som redan arbetar med healing men också för dig som vill veta mer om healing och få hjälp med din utveckling. För många kan detta bli en öppning  till ett stort kliv framåt i utvecklingen.

dia
Här får du en grundlig genomgång av hur man kan diagnostisera klienter, både i transtillstånd men också i mer medvetna tillstånd.
Det är en ovärderlig hjälp för både en healer men också vilket medium som helst och kan ge dig en väsentlig fördjupning av ditt mediumskap.
Vi övar på detta i Healingskolan men för att verkligen nå in i kunskapen fordras djupare kunskap om hur människans energisystem ser ut och därför har vi satt samman denna utbildning.

Vi går igenom hela vårt energisystem och hur det samverkar med oss psykiskt, fysiskt, känslomässigt och andligt.

Utbildningen är uppdelad på 5 moduler. Varje modul, förutom modul 1, är förlagd under två heldagar där teori och praktiska övningar utförs så att du ska känna dig trygg och förvissad om att du är kompetent att hjälpa människor med deras individuella problem.

I de 5 modulerna får du lära dig:

  • Hur människans energisystem är uppbyggt.
  • Olika tekniker för att diagnostisera, balansera och rena systemen.
  • Meditationer som stärker ditt energisystem.
  • Kroppsövningar som stärker ditt energisystem.
  • Hur du bevarar och skyddar din egen energi.
  • Olika tekniker för självhealing.
  • Förstärka kontakten och samarbetet med Andevärlden/guider.
  • Stärka och utveckla dina sinnen.

Du bestämmer själv i vilken takt du vill studera, dock skall samtliga moduler göras inom 3 år.
Modulerna sker löpande under året men måste utföras i ordningsföljd 1-5.

energiochdiagnostikweb

Diplom
Efter att ha deltagit i alla 5 moduler och godkänts på teoretiskt och praktiskt prov erhåller du ett diplom som deklarerar att du är kvalificerad och har goda kunskaper i Energi & Diagnostik. Vårt syfte är att våra elever ska känna sig trygga och väl medvetna om sin kompetens inom detta specialområde.
Man behöver inte ha ett diplom för att vara kompetent, men du behöver vara kompetent för att erhålla detta diplom.

Vi vill understryka att man som terapeut livet igenom fortsätter att plocka upp kunskap och olika tekniker och sedan genom erfarenheter väljer dem som passar ens egen läggning.

Välkommen att delta i en utbildning som garanterat kommer att förändra och berika ditt liv!

Steg 1 äger rum 22 februari och kostar 900 kr för medlemmar, annars 1 100 kr.
Steg 2 äger rum 5-6 april, kostar 1 500 kr för dig som medlem, annars 1 700 kr.
Steg 3 äger rum 23-24 augusti, kostar 1 500 kr för dig som är medlem, annars 1 700 kr.
Steg 4 äger rum 4-5 oktober, kostar 1 500 kr för dig som är medlem, annars det 1 700 kr.
Steg 5 äger rum jan 2015, kostar 1 500 kr för dig som är medlem, annars det 1 700 kr.
Fika och frukt ingår.

Lärare:
Rev. Andreas Hindström & Jane Andersson

Plats:
Oxhagsgatan 4, Göteborg

Hjärtligt välkommen med din anmälan via formuläret nedan eller ring  031-13 07 90.