Lev i hjärtat i den nya tidsåldern 30-31 januari

Så har nu den nya tidsåldern inletts i samband med den stora konjunktionen under vintersolståndet 21 december 2020.

Den gamla världen dör och vi hjälps åt i kärleksfull gemenskap att bygga den nya.

Under den här helgen tar jag upp sådant som är till stor hjälp för att förstå vad som nu händer, både inom oss och i världen. Vad vi har att förhålla oss till och vad för inre och yttre arbete vi har kommit för att göra.

Gudinnenergierna har anlänt och vi behöver förstå dem och låta dem verka i och genom oss för att hela oss själva och världen.
Du får kunskapen och teknikerna för att bli den du längtat efter.

Innehåll:
– Vad är den nya tidsåldern?
– Hur du lever livet centrerad i hjärtat
– Katharernas återkomst, Maria Magdalena och Kärlekens Kyrka
– Gudinnenergierna, vad de är och hur de förändrar våra liv
– Soul & Heart Retrieval, få tillgång till styrkorna du samlat genom livet
– Den eviga visdomen

Den här helgen riktar sig till både män och kvinnor, vi har under så många generationer levt i förtryck av Gudinneenergierna och när vi får in dem i våra liv blir vi hela igen. Det är viktigt att förstå att de feminina energierna balanserar de maskulina energierna i oss.

Hjärtligt välkommen!

Helgen 30-31 januari. Kl. 10-17
Själavård/Lagerbringsgatan 2, Nedre Johanneberg
Kostnad: 2 500 kr, varav 500 kr swishas vid anmälan för platsen, resterande kontant på plats.