Medicinsk handtydning – Online workshop med Johnny Fincham 11 juni

Handflatan är föremål för många analyser för att upptäcka bl. a genetiskt ärvda sjukdomar – över 4 000 forskningsarbeten har publicerats om utseende, markeringar och mönster i handflatan kopplat till olika hälsotillstånd under de senaste 50 åren. 

Den här workshopen lär dig att snabbt avgöra nivån av inre stress, känslighet för toxiner, cirkulations- och hjärtbesvär, mineralbrister och hormonella obalanser. Du kommer bli en expert på att diagnosticera och fastställa sannolikheten för vilka sjukdomar eller hälsoproblem någon sannolikt lider av och vad de behöver göra för att hålla sig friska.


Du kommer inte bara lära dig att upptäcka hälsoproblem som kan uppträda i framtiden utan även se tecken på aktuella sjukdomar och besvär.

Workshopen passar alla som är intresserade, fordras ej förkunskaper.

Workshopen sker via Zoom lördag 11 juni mellan kl 10 och 17 med lunchrast cirka 13-14. Kostar 1 000 kr, varav 500 kr som vid anmälan swishas till 0702-149030, ange ”medicinsk handtydning”. Resterande avgift skall vara betald före kursens start.


Johnny Fincham är en av världens ledande handläsare inom modern handtydning och han har analyserat händer, studerat, skrivit böcker och lärt ut modern handtydning i över 35 år. Läs mer om honom på https://johnnyfincham.com/