Meditation för andlig & medial utveckling i Göteborg

(Varannan tisdag kl. 17.30-18.30, jämna veckor) Börjar 25 januari

heartmed

En av de viktigaste sakerna man kan göra för att utveckla sin andlighet och sitt mediumskap är att sitta i stillhet med sig själv och möta de i Andevärlden. Och gärna tillsammans med andra som utvecklar sitt mediumskap.

Jag erbjuder en form av meditation kombinerat med vissa sätt att tänka kring sin relation med Andevärlden och sig själv för att hjälpa dig att bättre förstå dig själv och ditt mediumskap.

Du får också lära dig att vara i ditt hjärta.

Metoden fungerar för alla oavsett om du aldrig tidigare varit i kontakt med Andevärlden eller om du redan är i kontakt men vill få hjälp att utveckla den potential som finns inom dig.
Kom och var med du också.

Meditationen är donationsbaserad, det vill säga att du betalar vad du vill.
Om det är en krona eller hundra spelar mindre roll, så länge ett utbyte sker.

Detta sker på Lagerbringsgatan 2F i Göteborg, ingen föranmälan,
bara drop-in.

Välkommen!