Jag heter Rev. Andreas Hindström och är Spiritualistisk Minister, prästvigd och medlem av International Council of Spiritualists, en internationell spiritualistorganisation med säte i Australien. Jag är deras representant i Europa och även deras utbildningsansvarige i Europa.

Jag arbetar på heltid som medium, healer och lärare framförallt i de Nordiska länderna. Genom att jag är Spiritualistisk Minister kan jag certifiera medium och healers.

Jag har varit ett arbetande medium sedan 2004.

Jag föddes i Göteborg 1971 och som 22-åring kom jag på min första sittning med ett medium som gav mig goda bevis för andens överlevnad och Andevärldens existens.
Jag har utvecklat mitt mediumskap och min förståelse av Spiritualismen sedan dess och mött många inspirerande medium som generöst hjälpt mig i min utveckling, bland annat Marion Dampier-Jeans, Rev. Terry Bartsch och Stewart Alexander. Under en tid studerande jag också på det anrika Arthur Findlay College i England.

Jag hade en mentor i Glyn Edwards som jag regelbundet träffade i England i hans Master Class innan Glyn passerade över gränsen till nästa värld 2015. Glyn var den store Gordon Higginsons vän och kollega. Både Glyn och Gordon kommer från en traditionslinje av medium som jag försöker föra vidare så gott jag kan, vad som ibland kallas Old school mediumship.

2005 grundade jag Sveriges Spiritualistiska Kyrka, den första Spiritualistiska kyrkan i Sverige någonsin, som jag är ordförande för. Kyrkan är fullvärdig medlem av International Council of Spiritualists, som numera har fler spiritualistiska center i Sverige.

Det är min önskan att hjälpa dig och Andevärlden när du kommer till mig, för ett möte med dina nära och kära, healing eller när du själv vill utforska Ditt unika mediumskap.
Jag har på senare år utbildat mig inom psykologisk handtydning av Johnny Fincham, en av världens ledande experter och har genom det fått tillgång till att oerhört kraftfullt verktyg för att förstå människor på djupet. Både uppväxt samt inre och yttre personlighet.
2019 blev jag given något jag valt att kalla Soul & Heart retrieval, en andlig terapi för att tillsammans med förfäderna bland annat läka djupa generationstrauman och återställa kontakten med själen och hjärtat.
Jag är med andra ord klassiskt skolad men låter inga -ismer begränsa mig själv och mitt arbete.
Jag ser mig som en sökare efter sanning, Satyan nasti paro dharmah, det finns ingen högre religion än sanning.
Det här gör jag:

– Privat sittning
– Healing
– Vägledning
– Soul & Heart Retrieval
– Handtydning
– Föreläsningar
– Kurser
– Utredning av så kallade hemsökta hus
– Hjälp att starta en egen cirkel för medial utveckling
– Spiritualistiska ceremonier
Som ordinerad Spiritualistisk Minister kan jag bl. a. erbjuda följande ceremonier:
– Namngivning av barn och vuxna
– Vigselceremoni
– Förnyelse av vigsellöften
– Begravning
– Välsignelse av hem