Spiritualismen är en erkänd andlig rörelse med egna kyrkor och ministrar (präster) utbredda över större delen av världen.

Livet är evigt

Spiritualism är i sig själv en religion eftersom den omsluter de huvudsakliga idéer som alla religioner har, att det det finns liv efter döden, allt livs odödlighet och förekomsten av en Gud.

Skillnaden mellan Spiritualismen och andra religioner är vår möjlighet att genom så kallat mediumskap så kan vi lämna bevis att människan överlever graven; alltså att medium kan kommunicera med de som gått över och därigenom visa på ett fortsatt liv i en annan värld.

Medium kan inte ringa upp människor som gått över på samma sätt som när man ringer upp en vän, utan de kommer till oss, men bara när de själva är redo och vill.

Den spiritualistiska filosofin grundar sig på 7 principer från Andevärlden.

1.      Gud är vår fader

Allt liv kommer från en och samma källa, vad vi än vill kalla källan för. Gud, Allah, Den stora anden etc.

2.      Syskonskap mellan alla människor

Eftersom allt liv kommer från en och samma källa finns det ett syskonskap mellan allt liv, dvs människor, djur, växter osv.

3.      Andlig gemenskap och guidad ledning

Det finns en andlig gemenskap emellan oss på Jorden och de som gått vidare. Alla människor har möjlighet att lyssna till en inre högre ledning.

4.      Andens odödlighet

Människan överlever döden och behåller sin personlighet i Andevärlden. Detta bevisas dagligen över hela världen genom mediumskapet.

5.      Personligt ansvar

Var och en av oss har fullt ansvar för våra liv. Vi har fullt ansvar för allt vi gör, säger och tänker.
Det finns ingen frälsare som förlåter oss våra synder, vi får själva ta hand om dem.

6.      Återverkan av alla våra handlingar

Som man sår får man skörda. Allt vi gör, säger och tänker får en återverkan på våra liv.
Vi bestämmer själva hur våra liv ska vara genom våra handlingar, ord och tankar.

7.      Vägen för framsteg är öppen för alla som vill gå den

Livet är under evig utveckling, på Jorden och i livet efter det.

MED FRIHET FÖR VAR OCH EN ATT TOLKA

 


Ibland anklagas spiritualister för att vara emot kristendomen vilket är fel.
Vi är inte emot någon religion över huvudtaget. Spiritualismen är en universell religion som erkänner andliga ledare som Mohammed, Buddha, Moses och Jesus. En stor skillnad mellan Spiritualismen och den ortodoxa kristendomen finner man i vår femte princip, Personlig ansvar.
Vi tror inte att Jesus dog på korset för att frälsa oss från synd. Det kan ingen annan en man själv göra. Vi har getts fri vilja och förmågan att skilja rätt från fel och vi är själva ansvariga för alla våra tankar och handlingar.

Gud är snäll
Vi tror heller inte på en hämndlysten Gud som dömer oss. Vi är våra egna domare här och nu och skördar efter hur vi sår, gott som ont. Himlen och helvetet är inte platser vi kan föras till, det är sinnestillstånd, hur vi mår och uppfattar livet.

Vi blir inte automatiskt andliga när vi lämnar denna värld, vi behåller våra personliga drag även på Andra sidan. Men vi har evigheten på oss att utvecklas och  korrigera våra fel och brister eftersom vår fria vilja och vårt personliga ansvar följer oss liv genom liv.

Vi lever i en materialistisk tidsålder där de traditionella religionerna spelat ut sin roll. Varje religion måste därför för att komma ifrån det materialistiska inflytandet, vara vetenskaplig, och det är precis vad Spiritualismen är. Det har förvandlat ett hopp om liv efter döden till vetenskapliga, bevisade fakta. Att människans ande går ner i en fysisk kropp, lever och sedan när kroppen slutar fungera, lämnar den och går vidare är vetenskapliga fakta som bevisats genom mediumskap.

Du uppmanas själv pröva och utforska sanningshalten i det Spiritualismen säger.
Kom på seanser, privata sittningar, gudstjänster eller gå kurser.