I vår nya tidsålder lever vi i balans med det feminina och maskulina inom oss själva vilket ger oss nya inre krafter och ett högre medvetande.

Det handlar bland annat om att bli en medkännande människa med våra lägre och högre jag balanserade i hjärtat, få högre intuition, leva i sanning, vara kreativa och lära oss vad kärlek är.

Allt syftar till att hjälpa oss hem till vårt verkliga jag och vägen hem-träffarna möjliggör djupgående healing och andlig utveckling på alla plan.


Tillsammans fördjupar vi oss i:

– Kärlekens kraft – att leva i hjärtat
– Kundalini genom urgamla vediska övningar
– Den högre visdomen som bara kan nås i Kärlek och ett högre medvetande
– Djup inre healing via vårt inre barn
– Soul retrieval där vi återknyter kontakten med aspekter av vår själ

Observera att detta är för dig som söker den eviga visdomen, ej att förväxlas med new age.

Kurslängd:
Höstterminen

Kursstart:
Varannan måndag med start 22 augusti kl. 18-20 och terminsavslutning 12 december

Plats:
Själavård, Lagerbringsgatan 2F/Nedre Johanneberg, Göteborg
10 minuters promenad från Götaplatsen, Busshållplats: Vidblicksgatan

Kostnad:
2 500 kr. Går att delbetala under terminen.
För din plats, betala anmälningsavgift om 500 kr genom Swish 0702149030, ange ditt namn, epostadress och kursval. Anmälningsavgiften avräknas terminsavgiften.

Anmälan:

Anmäl dig via mejl andreas@sjalavard.se eller ring  0702-14 90 30.
Om du mejlar är det viktigt att du kollar din skräppostmapp då mina svar inte sällan hamnar där, gäller särskilt om du använder hotmail.Om Kärlekens Kyrka:

Kärlekens Kyrka finns inte i någon särskild byggnad, bara genom en överenskommelse människor emellan.

Den har inga medlemmar förutom de som känner att de tillhör den.

Den känner ingen konkurrens eftersom den inte tävlar med någon annan.

Den har inga ambitioner eftersom den bara önskar att tjäna.

Den känner inga gränser eftersom kärlek är utan gränser.
Den stänger ingen ute för den vill berika alla grupper och religioner.

Den respekterar alla stora lärare genom alla tider som visat sanningen om Kärlek.

Alla, som tillhör den, praktiserar Kärlekens sanning med hela sitt väsen.


Den som tillhör den vet det.


Kärlekens Kyrka försöker inte lära andra utan försöker bara att vara och genom att vara, ge.

Vi lever i visshet att hela Jorden är en levande varelse och att vi är en del av henne.

Vi vet sedan vår senaste födelse att vi är fria att återvända till enhet.

Den gör sig inte känd genom kärleksfulla ord utan verkar genom sitt fria varande.

Den ärar alla de som lyst upp kärlekens stig och gett sina liv för det.

Den skapar inga hierarkier och höjer ingen till skyarna eftersom ingen är förmer än någon annan.

Den utlovar inga belöningar varken i detta eller något annat liv utan bara glädjen av att vara i Kärlek.

Dess medlemmar känner igen varandra genom deras beteende, sätt att vara, genom blicken i deras ögon och utan någon yttre handling annat än en broderlig eller systerlig omfamning.

De känner ingen rädsla och heller ingen skam, och deras varande är alltid i sanning, både i goda och dåliga tider.

Kärlekens Kyrka har inga hemligheter, inte heller några mysterier eller initieringar förutom den djupa kunskapen om Kärlekens kraft.

Så som världen måste förändras om vi så vill, behöver vi först förändra oss själva.


Alla som känner att de tillhör den, tillhör den.

De tillhör Kärlekens Kyrka.