Certifikat som medium och andlig healer

Hos mig kan du erhålla certifikat både som medium och som andlig healer. Ett certifikat innebär att jag går i god för att dina färdigheter och kunskaper håller en hög standard medan ett diplom intygar att du genomfört en kurs med godkänt resultat. Genom mitt medlemskap i International Council of Spiritualists utfärdar jag certifikat i enlighet med internationella riktlinjer.

Medium

För att bli certifierat Medium behöver du:

Genomgå 1-årig Mediumskola med godkänt resultat

Gå i medial utvecklingscirkel minst 2 terminer, kan göras samtidigt som du går 1-årig Mediumskola

Göra en provsittning som håller en viss standard för mig. Jag utfärdar därefter ett så kallat övningscertifikat åt dig.

Samla in 30 stycken dokumenterade sittningar som håller en viss standard med omdömen från klienterna

Göra en slutlig sittning för mig

Räkna med 2 till 3 år från början till slut.

Andlig healer

För att bli certifierad Andlig healer behöver du:

Genomgå 4 terminer i healingcirkeln

Göra omfattande teori med inlämningsuppgifter

Samla in 3 dokumenterade praktikfall där väsentlig förbättring har skett genom dina behandlingar

Slutligt praktiskt prov för mig.

Om du går samtliga 4 terminer i följd tar det 2 år.