Jag heter Rev. Andreas Hindström och har varit ett arbetande medium sedan 2004 och är Spiritualistisk Minister, prästvigd och medlem av International Council of Spiritualists, en internationell spiritualistorganisation med säte i Australien.

Jag är deras representant i Europa och även deras utbildningsansvarige i Europa.

Jag arbetar på heltid framförallt i de Nordiska länderna. Som Spiritualistisk Minister kan jag certifiera medium och healers i enlighet med internationella riktlinjer.

Jag föddes i Göteborg 1971 och som 22-åring kom jag på min första sittning med ett medium som gav mig goda bevis för andens överlevnad och Andevärldens existens.

Jag har utvecklat mitt mediumskap och min andlighet sedan dess och mött många inspirerande medium som generöst hjälpt mig i min utveckling, bland annat Marion Dampier-Jeans, Rev. Terry Bartsch och Stewart Alexander.

Under en tid studerande jag också på det anrika Arthur Findlay College i England.

Jag hade en mentor i Glyn Edwards som jag regelbundet träffade i England i hans Master Class innan Glyn passerade över gränsen till nästa värld 2015. Glyn var den store Gordon Higginsons vän och kollega. Både Glyn och Gordon kommer från en traditionslinje av medium som jag försöker föra vidare så gott jag kan, vad som ibland kallas Old school mediumship.

2005 grundade jag Sveriges Spiritualistiska Kyrka, den första Spiritualistiska kyrkan i Sverige någonsin, som jag var ordförande för. Kyrkan är numera nedlagd då min väg fört mig vidare.

Det är min önskan att hjälpa dig och Andevärlden när du kommer till mig, för ett möte med dina nära och kära, healing eller när du själv vill utforska Ditt unika mediumskap.

Jag har på senare år utbildat mig inom modern handtydning för Johnny Fincham, en av världens ledande experter och har genom det fått tillgång till att oerhört kraftfullt verktyg för att förstå människor och våra livsvägar på djupet.

2019 blev jag given något jag valt att kalla Soul & Heart retrieval, en andlig terapi för att tillsammans med förmödrar och förfäder läka djupa generationstrauman och återställa kontakten med själen och hjärtat.

Jag låter inga -ismer begränsa mig själv och mitt arbete. Jag hämtar kunskap och inspiration från många håll på min väg.

Jag ser mig som en sökare efter sanning, Satyan nasti paro dharmah, det finns ingen högre religion än sanning.

Det här gör jag:

 • Privat sittning
 • Healing
 • Vägledning
 • Soul & Heart Retrieval
 • Handtydning
 • Föreläsningar
 • Kurser

Utredning av så kallade hemsökta hus

Som ordinerad Spiritualistisk Minister utför jag bl. a följande ceremonier:

 • Namngivning av barn och vuxna
 • Vigselceremoni
 • Förnyelse av vigsellöften
 • Begravning
 • Välsignelse av hem